top of page

SERVICES

Har du jordfeil eller feil på utstyr kan vi ordne det. Har e-verket vert på besøk og laget rapport over feil på anlegget kan vi rette feila og sende papira inn til e-verket for godkjenning.

Trafo brent.png
Brent trafo

Downlight lyste og det var ingen tegn til synelig skade

lampe brent bak.png
Gammel armatur

Blir fort varmgang bak lampe spesielt på kurser med stor last

brent bak.png
Svimerke i tak bak armatur

Blir fort varmgang bak lampe spesielt på kurser med stor last

bottom of page